Δήλωση Ἑλβετικοῦ Συμβουλίου Θρησκειῶν Ὄχι στόν πόλεμο καί στήν κλιμάκωση τῆς βίας στήν Εὐρώπη!

Δήλωση Ἑλβετικοῦ Συμβουλίου Θρησκειῶν Ὄχι στόν πόλεμο καί στήν κλιμάκωση τῆς βίας στήν Εὐρώπη!

Non à la guerre et à l’escalade de la violence en Europe !

Δήλωση Ἑλβετικοῦ Συμβουλίου Θρησκειῶν
Ὄχι στόν πόλεμο καί στήν κλιμάκωση τῆς βίας στήν Εὐρώπη!

3 Μαρτίου 2022

Τό Ἑλβετικό Συμβούλιο Θρησκειῶν εἶναι συγκλονισμένο ἀπό τίς ἔνοπλες συγκρούσεις στήν Εὐρώπη καί καταδικάζει κατηγορηματικῶς τήν ρωσσική ἐπιθετικότητα στήν Οὐκρανία.

Αὐτό τό ὁποῖο ἐφάνταζε ἀδιανόητο πρίν ἀπό μερικά χρόνια ἔχει γίνει σήμερα μία τρομακτική πραγματικότητα: ἕνας ἀνοικτός πόλεμος μαίνεται στήν Εὐρώπη μεταξύ χωρῶν τῆς ἠπείρου μας. Ἡ εἰσβολή τῆς Ρωσσίας στήν Οὐκρανία δέν εἶναι δυνατόν νά δικαιολογηθῆ κατά κανένα τρόπο καί ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τό διεθνές δίκαιο καί τήν κοινή σέ ὅλες τίς θρησκεῖες ἠθική τῆς εἰρήνης. Ἐάν ὁ οὐκρανικός λαός εἶναι τό πρῶτο θύμα, ὁλόκληρη ἡ εὐρωπαϊκή εἰρηνική τάξη δέχεται ἐπίθεση. Ὅπως δείχνει ἡ ἱστορία τῶν εὐρωπαϊκῶν πολέμων καί γενικῶς ὅλων τῶν ἐνόπλων συγκρούσεων στόν κόσμο, ὅποιος ἐπιλέγει τήν ἐπιθετικότητα ὡς πολιτικό μέσον ἐξοστρακίζεται ἀπό τήν πολιτισμένη κοινωνία καί πρέπει νά λογοδοτήση γιά ἐγκλήματα κατά τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτός εἶναι ὁ λόγος γιά τόν ὁποῖο τό Ἑλβετικό Συμβούλιο Θρησκειῶν δέν μπορεῖ παρά νά ἐκφρασθῆ ὑπέρ τοῦ ἀμέσου τερματισμοῦ τῆς ἐπιθέσεως κατά τῆς Οὐκρανίας, τῆς καταπαύσεως ὅλων τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί τῆς ἀποχωρήσεως τῶν ρωσσικῶν στρατευμάτων.

Οἱ σκέψεις καί οἱ προσευχές μας εἶναι πρωτίστως γιά τά θύματα αὐτῆς τῆς ἐπιθετικότητος, δηλαδή, τόν οὐκρανικό λαό, διότι αὐτός ὑποφέρει περισσότερο ἀπό αὐτή τήν σύγκρουση. Στεκόμαστε στό πλευρό του μέ αἴσθημα ἀλληλεγγύης καί προτρέπομε ὅλες τίς κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἑλβετίας νά παράσχουν βοήθεια τάχιστα καί χωρίς γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες. Τά σύνορα τῆς Εὐρώπης πρέπει νά μείνουν ἀνοικτά γιά τούς πρόσφυγες. Ὡς ἐκ τούτου, τό Ἑλβετικό Συμβούλιο Θρησκειῶν ἀπευθύνει ἔκκληση πρός ὅλους τους καλῆς θελήσεως ἀνθρώπους καί πρός τίς κυβερνήσεις νά προσφέρουν χωρίς καθυστέρηση βοήθεια στά θύματα τοῦ πολέμου, νά ὑποδεχθοῦν τούς πρόσφυγες ἀπό τίς περιοχές ὅπου μαίνονται οἱ συγκρούσεις καί νά συμμετάσχουν στήν ἀνθρωπιστική βοήθεια.

Ἡ εἰρήνη εἶναι ὁ μόνος τρόπος γιά νά θραυσθῆ ὁ κύκλος τῆς βίας καί νά τερματιστῆ ἡ πλήττουσα ἑκατομμύρια ἀνθρώπων τραγωδία.

Μετάφραση στήν ἑλληνική ἀπό τό γαλλικό καί τό γερμανικό πρωτότυπο

Κατεβάστε και Διαβάστε σε PDF την Δήλωση: