ΔΙΑΖΥΓΙΟ

Για την έκδοση εκκλησιαστικού Διαζυγίου απαιτούνται:

  • Το πολιτικό Διαζύγιο.
  • Το Πιστοποιητικό του εκκλησιαστικού Γάμου.
  • Υποβολή αιτήσεως εκδόσεως εκκλησιαστικού Διαζυγίου προς τον Μητροπολίτη.
  • Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξεως Γάμου (αφορά μόνον σε Έλληνες πολίτες).
  • Δικαστική απόφαση ελληνικού Δικαστηρίου, αναγνωρίζουσα και στην Ελλάδα το δεδικασμένο της αποφάσεως του ελβετικού Δικαστηρίου, με την οποία ελύθη ο Γάμος (αφορά μόνον σε Έλληνες πολίτες).

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.