ΚΗΔΕΙΑ

Μετά από την κοίμηση του πιστού και πριν από κάθε ενέργεια, οι συγγενείς πρέπει να επικοινωνούν με τον Ιερέα της ενορίας τους, από τον οποίο θα λάβουν οδηγίες για τα περαιτέρω.