ΚΥΠΡΟΣ

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤIΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (ΓΕΝΕΥΗ)

Ταχ. Διεύθυνση: Rue Grand-Pré 66, CH – 1202 Genève.
Τηλ.: 022 566 54 10. Fax: 022 791 00 84.
E-mail: (cyprus@cyprusmission.ch) pm.geneva@mfa.gov.cy
Μόνιμος Αντιπρόσωπος: Α.Ε. η Πρέσβυς κα. Ολυμπία Νεοκλέους

ΕΠΙΤΙΜΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΓΕΝΕΥΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Goetz-Monin 17, 1205 Genève
Τηλ.: 022 3297840, 022 3297822. Fax: 022 3297958. e-mail:frangosantoine@bluewin.ch
Γενικός Πρόξενος: κ. Αντώνιος Φράγκος

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.