ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΤΣΙΝΟΥ

Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία των Επιφανείων Τιτσίνου

Εφημέριος: Τις λατρευτικές ανάγκες καλύπτει ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Χρυσόστομος Volante.
Ενοριακό Συμβούλιο: Πρόεδρος: κ. Θεόδωρος Ηλίας Μπολέτης, Αντιπρόεδρος: κ. Γεώργιος Καλπακτσής, Μέλη: κ. Ιωάννης Δαμιανίδης, κα Βασιλική Αλεξάνδρου, κα Καλλιόπη Αντωνίου, κα Βιβιάνα Γκάτση Μοσχοβίτη, κα Ελένη Δαμιανίδη. Στο Ενοριακό Συμβούλιο μετέχει και ο εκάστοτε Εφημέριος της Ενορίας.
Ταχ. Διεύθυνσις: Parrocchia greco orthodossa, Casella Postale 2384, CH – 6901 Lugano 1. Τηλ. Προέδρου της Ενορίας: 091 994 29 94.

Πρόγραμμα ιερών Ακολουθιών: Εκδίδεται και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στους πιστούς.