ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΝΟΡΙΑ ΤΙΤΣΙΝΟΥ

Ελληνική Ορθόδοξη Ενορία των Επιφανείων Τιτσίνου

Εφημέριος: Τις λατρευτικές ανάγκες καλύπτει ο Πανοσιολ. Αρχιμ. κ. Φανούριος Θoλιώτης.
Διάκονος: Ιερολ. κ. Ματθαίος Λαδάς
Ταχ. Διεύθυνσις: Parrocchia greco orthodossa, Casella Postale 2384, CH – 6901 Lugano 1. Τηλ. Προέδρου της Ενορίας: 091 994 29 94.

Πρόγραμμα ιερών Ακολουθιών: Εκδίδεται και αποστέλλεται ταχυδρομικώς στους πιστούς.