ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ελβετίας, υπέρτιμος και Έξαρχος Ευρώπης, κ. Μάξιμος (κατά κόσμον Γεώργιος Πόθος) εγεννήθη εις το Άργος την 19ην Σεπτεμβρίου 1966. Πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(1988), εγκατεστάθη εις Ελβετίαν και προσελήφθη εις το δυναμικόν του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Ορθοδόξου Κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ένθα υπηρέτησεν επί οκταετίαν, παραλλήλως προς τα εν τη Ι. Μητροπόλει Ελβετίας καθήκοντα αυτού.

Εχειροτονήθη διάκονος (1990) και πρεσβύτερος (1993) υπό του Μητροπολίτου Ελβετίας (είτα Αδριανουπόλεως) Δαμασκηνού, διορισθείς υπ᾽ αυτού Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως Ελβετίας(1997-2018). Επί 25ετίαν διηκόνησε τας λατρευτικάς ανάγκας περιοχών (Βέρνης, Όλτεν, Λουγκάνου) της Ελβετίας, μη εχουσών τακτικούς εφημερίους.

Τη 10η Ιουλίου 2018, ευμενεί Πατριαρχική εισηγήσει, εξελέγη παμψηφεί υπό της Αγίας και Ιεράς Συνόδου Μητροπολίτης Ελβετίας, χειροτονηθείς εις Επίσκοπον εν τω Πανσέπτω Πατριαρχικώ Ναώ του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου υπό της Α.Θ. Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, τη 22α του αυτού μηνός. Ενεθρονίσθη εις Γενεύην τη 18η Αυγούστου 2018.

Ονομαστήρια: 21 Ιανουαρίου