ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΙ

Η Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας μετέχει στην «Κοινότητα Εργασίας των Εκκλησιών στην Ελβετία» (Communauté de travail des Églises Chrétiennes en Suisse CTEC) εκπροσωπώντας με δύο αντιπροσώπους τους Ορθοδόξους της Ελβετίας.

Πρόεδρος της Ομάδος Εργασίας:
Evêque auxiliaire Denis Theurillat.
Bischöfliches Ordinariat
Baselstrasse 58
4501 Soleure
Tél. 032 625 58 25
wbs.theurillat@bistum-basel.ch

Γραμματεύς:
Anne Durrer
c/ο SEK – FEPS
Sulgenauweg 26
Case postale 3016
3001 Berne
E-mail: info@agck.ch
http://www.agck.ch

Η Ιερά Μητρόπολις Ελβετίας μετέχει στα κάτωθι:

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

Communauté de travail des Églises Chrétiennes en Suisse CTEC, εκπροσωπώντας με δύο αντιπροσώπους τους Ορθοδόξους της Ελβετίας.

2. ΣΥΝΑΞΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΓΕΝΕΥΗΣ

Αντιπρόσωποι: Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου κ. Βασίλειος Κοτρότσιος, Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερος κ. Alexandre Sadkowski.

3. ΔΙΑΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΕΝΕΥΗΣ

Εκπρόσωπος-Μέλος της Επιτροπής: κα Irène Bartholdi.