Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου γιά τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 2023

Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου γιά τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων 2023

Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμουγιά τήν Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων

 

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Παρατηρώντας τήν εἰκόνα τῆς Γεννήσεως διαπιστώνομε δύο πραγματικότητες:

– τήν πραγματική σάρκωση τοῦ Θεοῦ, ἡ ὁποία ἀναδεικνύει τήν θεότητα καί τήν ἀνθρωπότητα τοῦ σαρκωθέντος Λόγου, τοῦ τελείου Θεοῦ καί τοῦ τελείου ἀνθρώπου,

– τίς συνέπειες αὐτοῦ τοῦ γεγονότος γιά μᾶς: τήν ἀνακαίνιση τοῦ κόσμου, ἐπειδή ὁ ἐν Βηθλεέμ γεννηθείς Χριστός, ὁ Ὁποῖος πέθανε στόν σταυρό καί ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά του καί νικᾶ τήν ἁμαρτία.

Δέν εἴμεθα πλέον μόνοι σέ αὐτόν τόν κόσμο τῆς ἁμαρτίας, «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν». Ὁ προφήτης Ἠσαΐας ἔγραψε: «ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα … ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖνυἱὸς καὶ ἐδόθη…» (Ησ 9:1-5).

Ἄς μιμηθοῦμε τούς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζουν ἀμέσως καί χωρίς ἀμφιβολία τήν θεία παρέμβαση στήν καθημερινότητά τους καί ὑποδέχονται μέ πίστη τόν λόγο τοῦ Ἀγγέλου.

Ἄς μιμηθοῦμε αὐτούς τούς πρώτους μάρτυρες, οἱ ὁποῖοι διέδωσαν τήν καλή εἴδηση, τό εὐαγγέλιον, τῆς ἐλεύσεως τοῦ Σωτῆρος στόν κόσμο. Ἄς εἴμεθα εἰρηνοποιοί και φορεῖς ἐλπίδος, κάνοντας ὁρατή καί συγκεκριμένη τήν χαρά πού φέρνει σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους ἡ ἔλευση τοῦ Θεοῦ Λόγου.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, εὔχομαι πατρικῶς σέ ἐσᾶς καί σέ ὅσους ἀγαπᾶτε νά βιώσετε μία ὄμορφη καί φωτεινή ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός νά σᾶς προστατεύη καί νά σᾶς δωρίζη ὑγεία καί χαρά.

Χριστούγεννα, 2023

† Ὁ Μητροπολίτης Ἑλβετίας Μάξιμος

Κατεβάστε και Διαβάστε σε PDF το
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου 2023