ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3. Κυριακή Ε΄ Λουκά
Λουκά ιστ΄, 19-31

10. Κυριακή Η΄ Λουκά
Λουκά ι΄, 25-31

17. Κυριακή Θ΄ Λουκά
Λουκά ιβ΄, 16-21

24. Κυριακή ΙΓ΄ Λουκά
Λουκά ιη΄, 18-27

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. Κυριακή Κ΄
Γαλ. α´, 11-19

10. Κυριακή ΚΑ´
Γαλ. β´, 16-20

17. Κυριακή ΚΒ΄
Γαλ. στ΄, 11-18

24. Κυριακή ΚΓ´
Ἐφεσ. β΄, 4-10

ΗΧΟΣ

3. γ’

10. δ´

17. πλ.α΄

24. πλ.β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

3. Θ’

10. Ι’

17. ΙΑ’

24. Α’