ΜΑΪΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

5. Κυριακή Β΄ του Θωμά
Ιωάν. κ΄, 19-31

12. Κυριακή Γ΄ των Μυροφόρων
Μάρκου ιε΄, 43-47, ιστ΄, 1-8

21. Κυριακή των Βαίων
Ιωάν. ιβ΄, 1-18

26. Κυριακή Ε΄ της Σαμαρείτιδος
Ιωάν. δ΄, 5-42

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

5. Κυριακή Β΄ του Θωμά
Πράξεων ε΄, 12-20

12. Κυριακή Γ΄ των Μυροφόρων
Πράξεων στ΄, 1-7

21. Κυριακή Δ΄ του Παραλύτου
Πράξεων θ΄, 32-42

26. Κυριακή Ε´ Της Σαμαρείτιδος
Πράξεων ια´, 19-30

ΗΧΟΣ

5.

12. β´

21. γ’

26. δ’

ΕΩΘΙΝΟΝ

5. Α’

12. Δ’

21. Ε’

26. Ζ’

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.