ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ 2019

Ινδικτιών ΙΒ΄
Ηλίου Κύκλοι 23
Σελήνης Κύκλοι 3
Σελήνης Θεμέλιον 6
Κρεωφαγίας ημέραι 69
Τα Άγια Θεοφάνεια, ημέρα Κυριακή
Το Τριώδιον άρχεται 17 Φεβρουαρίου
(Εωθινόν Ε΄, Ήχος πλ.α΄)
Κυριακή της Απόκρεω, 3 Μαρτίου
Ο Ευαγγελισμός, Δευτέρα της Γ΄ εβδομάδος των Νηστειών
Νομικόν Φάσκα, 23 Απριλίου
Λατίνων Πάσχα, 21 Απριλίου

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ, 28 Απριλίου

Η Ανάληψις, 6 Ιουνίου
Η Πεντηκοστή, 16 Ιουνίου
Η Κυριακή των Αγίων Πάντων, 23 Ιουνίου
Διάρκεια Νηστείας Αγίων Αποστόλων, ημέραι 5
Μνήμη των Αγίων Αποστόλων, ημέρα Σαββάτω (29η Ιουνίου)
Η Ύψωσις του Τιμίου Σταυρού, ημέρα Σαββάτω (14η Σεπτεμβρίου)
Η παραμονή των Χριστουγέννων, ημέρα Τρίτη (24η Δεκεμβρίου)