ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3. Κυριακή της Απόκρεω
Ματθ. κε΄, 31-46

10. Κυριακή της Τυροφάγου
Ματθ. στ΄, 14-21

17. Κυριακή Α΄ τῶν Νηστειῶν
Ἰωάν. α΄, 44-52

24. Κυριακή Β΄ τῶν Νηστειῶν
Μάρκου β΄, 1-12

31. Κυριακή Γ΄ τῶν Νηστειῶν
Μάρκου η΄, 34-38, θ΄, 1

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. Κυριακή Απόκρεω
Α΄ Κορ. η΄, 8-13, θ΄, 1-2

10. Κυριακή της Τυροφάγου
Ρωμ. ιγ΄, 11-14, ιδ΄, 1-4

17. Κυριακή Α΄ των Νηστειών
Εβρ. ια΄, 24-26, 32-40

24. Κυριακή Β΄ των Νηστειών
Εβρ. α΄, 10-14, β΄, 1-3

31. Κυριακή Γ΄ Νηστειών
Εβρ. δ΄, 14-16, ε΄, 1-6

ΗΧΟΣ

3. βαρύς

10. πλ.δ´

17. α΄

24. β΄

31. γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

3. Ζ’

10. Η’

17. Θ’

24. Ι’

31. ΙΑ’

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.