ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3. Κυριακή ΙΣΤ´ Ματθαίου
Ματθ. κε´ 14-30

10. Κυριακή ΙΖ´ Ματθαίου
Ματθ. ιε´, 21-28

17. Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ ιη΄, 10-14

24. Κυριακή ΙΖ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ ιε΄, 11-3

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. Κυριακή ΙΣΤ΄
Β΄ Κορ. στ΄, 1-10

10. Του Αγίου Χαραλάμπους
Β´ Τιμ. β´, 1-10

17. Κυριακή ΛΓ΄
Β΄ Τιμ. γ΄, 10-15

24. Του Προδρόμου
Β´ Κορ. δ´, 6-15

ΗΧΟΣ

3. γ’

10. δ´

17. πλ.α΄

24. πλ.β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

3. Γ’

10. Δ’

17. Ε’

24. ΣΤ’

Τα γραφεία της Ι.Μ.Ελβετίας θα παραμείνουν κλειστά από την Μεγάλη Τρίτη μέχρι και την Τρίτη της Διακαινησίμου εβδομάδος.

Για έκτακτα θέματα και πληροφορίες θα απευθύνεστε στους Εφημέριους των Ενοριών της Ι.Μ.Ελβετίας.