ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

3. Κυριακή ΙΣΤ´ Ματθαίου
Ματθ. κε´ 14-30

10. Κυριακή ΙΖ´ Ματθαίου
Ματθ. ιε´, 21-28

17. Κυριακή ΙΣΤ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ ιη΄, 10-14

24. Κυριακή ΙΖ΄ Λουκᾶ
Λουκᾶ ιε΄, 11-3

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

3. Κυριακή ΙΣΤ΄
Β΄ Κορ. στ΄, 1-10

10. Του Αγίου Χαραλάμπους
Β´ Τιμ. β´, 1-10

17. Κυριακή ΛΓ΄
Β΄ Τιμ. γ΄, 10-15

24. Του Προδρόμου
Β´ Κορ. δ´, 6-15

ΗΧΟΣ

3. γ’

10. δ´

17. πλ.α΄

24. πλ.β΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

3. Γ’

10. Δ’

17. Ε’

24. ΣΤ’