ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

1. Κυριακή ΙΔ΄ Λουκά
Λουκά ιη΄, 35-43

8. Κυριακή Ι΄ Λουκά
Λουκά ιγ΄, 10-17

15. Κυριακή ΙΑ΄ Λουκά
Λουκ. ιδ΄, 16-24,

22. Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως Ματθ. α΄, 1-25

29. Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν Ματθ. β´,13-23

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

1. Κυριακή ΚΔ´
Εφεσ. β´, 14-22

8. Κυριακή ΚΕ´
Εφεσ. δ´, 1-7

15. Του Αγίου Ελευθερίου
Β´ Τιμ. α΄, 8-18

22. Κυριακή Προ της Χριστού Γεννήσεως Εβρ. ια΄, 9-10, 32-40

29. Κυριακή Μετά την Χριστού Γέννησιν Γαλ. α´, 11-19

ΗΧΟΣ

1. βαρύς

8. πλ.δ´

15. α΄

22. β΄

29. γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ

1. Β’

8. Γ’

15. Δ’

22. Ε’

29. ΣΤ’