ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΟΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

7. Κυριακή Δ΄ των Νηστειών
Μάρκου θ΄, 17-31

14. Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
Μάρκου ι΄, 32-45

21. Κυριακή των Βαίων
Ιωάν. ιβ΄, 1-18

28. ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Ιωάν. α΄, 1-17

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

7. Κυριακή Δ΄ των Νηστειών
Εβρ. στ΄, 13-20

14. Κυριακή Ε΄ των Νηστειών
Εβρ. θ΄, 11-14

21. Κυριακή των Βαίων
Φιλιπ. δ΄, 4-9

28. ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ
Πράξεων α΄, 1-8

ΗΧΟΣ

7. δ’

14. πλ.α´

21.

28.

ΕΩΘΙΝΟΝ

7. Α’

14. Β’

21. Ὄρθρου

28. Β’