Θεοφάνια στήν Ἀνατολική Ἑλβετία καί στό Πριγκιπᾶτο τοῦ Λιχτενστάιν.

Θεοφάνια στήν Ἀνατολική Ἑλβετία καί στό Πριγκιπᾶτο τοῦ Λιχτενστάιν.

Μέ ἐκκλησιαστική κατάνυξη καί ἀθρόα συμμετοχή πιστῶν ἑορτάστηκε ἡ τελευταία τῶν Δεσποτικῶν Ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου, τά Ἅγια Θεοφάνια, στήν γεωγραφικῶς ἐκτεταμένη Ἐνορία Ἀνατολικῆς Ἑλβετίας καί Πριγκιπάτου τοῦ Λιχτενστάιν.

Τήν παραμονή τῶν Θεοφανίων, στόν ἐνοριακό ναό Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης τῆς πόλεως τοῦ St. Gallen, τελέστηκαν μέ τήν παραδεδομένη τάξη οἱ διατεταγμένες ἀκολουθίες τοῦ Ὄρθρου καί τῶν Μεγάλων ῾Ωρῶν καί ἀκολούθως ὁ Ἑσπερινός μέ τήν Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου, στό τέλος δέ ὁ Μέγας Ἁγιασμός. Τήν κυριώνυμη ἡμέρα τῶν Θεοφανίων, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τελέστηκε ὁ Ὄρθρος τῆς ἑορτῆς, ὁ Μέγας Ἁγιασμός καί ἐν συνεχείᾳ ἡ Θεία Λειτουργία.

Τήν ἐπομένη, Σάββατο, 7 Ἰανουαρίου, ἡ Σύναξη τοῦ Τιμίου Προδρόμου ἑορτάστηκε πανηγυρικά στήν πρωτεύουσα τοῦ Πριγκιπάτου τοῦ Λιχτενστάιν, στό Vaduz, μέ τήν τέλεση τῆς Θ. Λειτουργίας, συλλειτουργοῦντος καί τοῦ ἄγοντος τά ὀνομαστήριά του, Αἰδεσιμολ. Πρωτοπρ. κ. Ἰωάννη Φουσέκη. Στό τέλος τῆς Θ. Λειτουργίας, εὐλογίᾳ καί προτροπῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Μαξίμου, πραγματοποιήθηκε γιά πρώτη φορά στήν ἱστορία τῆς ὀρθόδοξης παρουσίας στό ἀλπικό κρατίδιο ἡ τελετή ἁγιασμοῦ τῶν ὑδάτων, μέ τήν κατάδυση τοῦ τιμίου Σταυροῦ σέ παραπόταμο τοῦ Ρήνου. Μέ ἔκδηλη συγκίνηση οἱ ἑλληνορθόδοξοι κάτοικοι τοῦ Λιχτενστάιν συμμετεῖχαν στήν Θ. Λειτουργία καί στόν ἀκολουθία τοῦ Μ. Ἁγιασμοῦ, ὅπως, ἐπίσης, καί στήν κατάδυση τοῦ τιμίου Σταυροῦ στόν ποταμό, καί μέ βαθειά ἱκανοποίηση ἄκουσαν ὅτι ἡ μεγάλη δεσποτική ἐορτή τῶν Φώτων θά ἑορτάζεται εἰς τό ἑξῆς δεόντως καί στό Πριγκιπᾶτο.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς μετά τά Φώτα, 8 Ἰανουαρίου, ἀναβίωσε μετά ἀπό διακοπή πολλῶν ἐτῶν ὁ ἁγιασμός τῶν ὑδάτων στήν ἱστορική λίμνη τῆς Κωνσταντίας ἀπό τό λιμάνι τῆς πόλεως τοῦ Rorschach. Στό εἰδυλλιακό τοπίο τῆς λίμνης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τό φυσικό σύνορο τριῶν κρατῶν, συγκεντρώθηκε πλῆθος πιστῶν, στήν πλειοψηφία νέες οἰκογένειες μέ παιδιά, ὅπου τελέστηκε μέ κατάνυξη ὁ ἁγιασμός μέ τήν κατάδυση τοῦ Σταυροῦ.

Ἡ Ἐνορία τῆς Ἀνατολικῆς Ἑλβετίας μέ ἕδρα τήν πόλη τοῦ St. Gallen, ἡ ὁποία ἐκτείνεται σέ 6 Καντόνια καί στό Πριγκιπᾶτο τοῦ Λιχτενστάιν, ἱδρύθηκε ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ μακαριστοῦ πρώτου Μητροπολίτου Ἑλβετίας Δαμασκηνοῦ, τό ἔτος 1983, καί φέτος, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, συμπληρώνει 40 ἔτη ζωῆς. Μέ τήν ἀνύστακτη ποιμαντική φροντίδα καί μέριμνα τοῦ ποιμενάρχου μας κ. Μαξίμου, συνεχίζει νά διακονεῖ τόν ὀρθόδοξο λαό τοῦ Θεοῦ καί νά διαφυλάττει ἄσβεστα τά ἤθη καί τίς παραδόσεις τοῦ εὐσεβοῦς μας Γένους.