Πατριαρχική εγκύκλιος διά την εορτήν των Άγίων Ιατρών
Πατριαρχική εγκύκλιος διά την εορτήν των Άγίων Ιατρών

Από της χριστιανικής αρχαιότητος μέχρι των νεωτέρων χρόνων, ιατροί, νοσηλευταί, εξειδικευμένοι θεραπευταί και πολλοί άλλοι απλοί και ευσυνείδητοι Χριστιανοί διηκόνησαν τους «εν ασθενείαις κατακειμένους και εν θλίψεσιν όντας», εκφράζοντες...

Read more