Μέτρα από τις 13.12.2020

Αρχίζει ξανά η λειτουργική ζωή στον ενοριακό Ναό του Αγίου Παύλου