Η ακολουθία της Α’ Στάσεως του Ακαθίστου Ύμνου στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Πατριαρχικού Σταυροπηγίου. (Φωτό)

Η ακολουθία της Α’ Στάσεως του Ακαθίστου Ύμνου στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Πατριαρχικού Σταυροπηγίου. (Φωτό)

Η ακολουθία της Α’ Στάσεως του Ακαθίστου Ύμνου στον ιερό ναό του Αποστόλου Παύλου του εν Σαμπεζύ της Γενεύης Πατριαρχικού Σταυροπηγίου.