Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου 2022

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου 2022

Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου

 

Τέκνα ἐν Χριστῷ ἀγαπητά,

Αὐτήν τήν περίοδο, κατά τήν ὁποία ὁ ρωσο-ουκρανικός πόλεμος ὁδηγεῖ σέ φρικαλεότητες, σκοτώνοντας ὄχι μόνο στρατιῶτες, ἀλλά καί ἀθώους πολίτες, καί ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς χειρότερες πληγές πού γνώρισε ἡ ἀνθρωπότητα, ἔκρινα ἀπαραίτητο νά σᾶς ἀπευθύνω αὐτό τό μήνυμα μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀσφαλῶς, διασώζεται ἡ ἐλπίδα γιά μία δίκαιη εἰρήνη, ἀκόμη καί γιά μία ἐκεχειρία κατά τήν περίοδο τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων. Δέν πρέπει νά ἀπελπιζόμαστε, γιατί τό φῶς τοῦ ἄστρου μᾶς ὁδηγεῖ πρός τήν Βηθλεέμ καί μᾶς ἐπιτρέπει νά ἀνακαλύψουμε τό Θεῖο Βρέφος, κείμενο στήν φάτνη.

Τήν ἡμέρα αὐτή γεννιέται ἡ εἰρήνη μας, δηλαδή ὁ Χριστός.

Μέ τήν γέννησή Του στήν Βηθλεέμ, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ ἐκόμισε “ἐπί γῆς εἰρήνη”.

Ἄς ἀναζητήσουμε, λοιπόν, τήν εἰρήνη. Ἄς γίνουμε εἰρηνοποιοί. Ἄς εἴμαστε φορεῖς ἐλπίδος, κάνοντας ὁρατή καί συγκεκριμένη τήν χαρά, τήν ὁποία φέρνει στόν ἄνθρωπο ἡ ἔλευση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Ἀσφαλῶς, συχνά αἰσθανόμαστε ἀνίσχυροι, αὐτό ὅμως, δέν μᾶς ἐμποδίζει νά στραφοῦμε στόν Θεό τοῦ ἐλέους γιά νά προσευχηθοῦμε καί νά ἐλπίζουμε στήν ἄπειρη ἀγάπη τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, ὁ Ὁποῖος γεννήθηκε σέ μία φάτνη, πέθανε στόν Σταυρό καί ἀνέστη τήν τρίτη ἡμέρα.

Εὔχομαι σέ ἐσᾶς καί σέ ὅσους ἀγαπᾶτε νά ἔχετε μία ὄμορφη καί φωτεινή ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογῆ καί νά σᾶς προστατεύη.

Χριστούγεννα, 2022

 

 

† Ὁ Μητροπολίτης Ἑλβετίας Μάξιμος

Κατεβάστε και Διαβάστε σε PDF το
Χριστουγεννιάτικο Μήνυμα τοῦ Μητροπολίτου Ἑλβετίας Μαξίμου 2022